Skúmanie otázok o živote a Bohu

Chcel by si spoznať Boha osobne?

O tom, ako môžeš nájsť Boha. Tu a teraz. Môže človek nadviazať osobný vzťah s Bohom? Má čakať na blesk z jasného neba? Začať vykonávať nejaké mysteriózne náboženské obrady? Stať sa lepším človekom a konať samé dobré skutky,… pozri článok

Odpovedá Boh na naše modlitby?

Poznal si niekedy niekoho, kto skutočne dôveroval Bohu? Keď som bola ateistka, mala som kamarátku, pre ktorú bola modlitba bežnou záležitosťou. Každý týždeň mi povedala o nejakom svojom probléme s vierou, že Boh sa o daný problém postará…. pozri článok

Slepá viera. Alebo nie?

Bol Ježiš Bohom? Tvrdil to vôbec o sebe? Pozri sa na dôkazy zo života Ježiša Krista a prečo nie je potrebná slepá viera na to, aby sme v neho verili. Nie je možné, aby sme s určitosťou vedeli,…

Vedú všetky cesty k Bohu?

Hinduizmus, budhizmus, islam, new age, kresťanstvo… Vedú všetky náboženstvá k tomu istému Bohu? Všetci chceme v živote dosiahnuť aspoň do určitej miery úspech, chceme mať pocit, že sme robili veci správne. A ak niektorí tvrdia, že zistili, ako… pozri článok

Historická a archeologická spoľahlivosť Biblie

Môžeme dnes – v 21. storočí brať Bibliu vážne? Nie je snáď plná protirečení, nezmyslov a historických nepresností? Nevyvrátili jej autenticitu archeologické nálezy? Racionálne uvažujúci človek verí, že spoľahlivosť každého historického dokumentu je potrebné preveriť. Skúsme teda odložiť… pozri článok

Spoznaj Boha lepšie: Štúdium Jánovho evanjelia

Boh nám dal úžasný spôsob, ako ho môžeme lepšie spoznať: cez jeho slovo, Bibliu. Evanjelium apoštola Jána je v mnohých ohľadoch jedinečné. Je plné právd o Bohu a o tom, ako s ním môžeme žiť. Ján ho napísal… pozri článok

Aký je rozdiel medzi Ježišom a náboženstvami sveta?

Stručný pohľad na to, ako sa Ježiš líši od svetových náboženstiev. Pozrime sa na niektoré z hlavných aspektov života Ježiša Krista, ktoré stoja v príkrom kontraste s tým, čo hlásajú iné náboženstvá sveta. 1. Ježiš Kristus chce mať… pozri článok

Kto bol Ježiš?

Nasledujúce texty prinášajú stručný pohľad na život Ježiša Krista. Sú to pasáže vyňaté priamo z Evanjelia podľa Jána, z Biblie. Nepridali sme k nim žiaden komentár. Toto výstižné a rýchle čítanie ťa prevedie životom Ježiša Krista, jeho smrťou… pozri článok

Ako Boh miluje radikálneho moslima

Som len obyčajný človek, ktorý žil svoj život, akoby vôbec nič nevedel. Narodil som sa v Pakistane do bohatej moslimskej rodiny. Keď som mal iba pár mesiacov, otec ma odniesol do Saudskej Arábie. Asi v šiestich rokoch mi… pozri článok

Povedal Ježiš niekedy, že je Boh?

Jeho nasledovníci boli presvedčení, že Ježiš je Boh: Pavol: „On je obraz neviditeľného Boha.“1 „Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus.“2 „Predsa v ňom telesne prebýva celá… pozri článok

Astrológia a cesta hľadania Boha

Duchovní vodcovia, meditácia, astrológia, „vyššie ja“, rozvíjanie psychických síl, prebudenie kundalini (prvotnej energie človeka), modlenie sa ku guruom, astrálne výlety, veštenie pomocou čísel, tarokové karty, vyvolávanie duchov mŕtvych, schôdzky s čarodejnicami, stretnutia so sufistami, nasledovníkmi Muktanandu, Rajneesha, Sai… pozri článok

Padajúce taniere “Falling Plates” – video

Pozri toto úžasné video…

Môj posledný deň

Ak si práve dopozeral tento krátky film, možno rozmýšľaš, aký bude tvoj posledný deň. A možno, čo bude potom? Zločinec, ktorého ukrižovali spolu s Ježišom spravil jeden dôležitý krok: uveril, že Ježiš bol naozaj Božím Synom, a preto… pozri článok