Skúmanie otázok o živote a Bohu

Ježiš a Islam

V tomto článku sa dočítaš o šiestich hlavných oblastiach, v ktorých sa islam líši od kresťanstva. Pripravili sme ho pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o kresťanstve a Ježišovi v porovnaní s tým, čomu veria moslimovia. Cieľom… pozri článok

Kto je Duch Svätý?

Otázka: Kto alebo čo je Duch Svätý? Vidím, že ho na svojej stránke spomínate na viacerých miestach… Naša odpoveď: Duch Svätý je reálna osoba, ktorá prišla prebývať do sŕdc skutočných nasledovníkov Ježiša Krista po tom, čo on vstal… pozri článok

Kresťan a katolík – je to to isté?

Otázka: Je nejaký rozdiel medzi kresťanom a katolíkom? Neznamenajú tie slová to isté? Naša odpoveď: Existuje veľa kresťanských denominácií: katolíci, evanjelici, kalvíni, baptisti, metodisti, cirkev bratská atď. Avšak členstvo v nejakej cirkvi ešte nezaručuje, že je niekto naozaj… pozri článok

Čo bude s nami, keď zomrieme?

Otázka: Čo sa stane, keď zomrieme? Prestaneme existovať? Alebo pôjdeme do neba? Naša odpoveď: Dnes si na škole. Strednej či vysokej. Máš asi od 15 do 25 rokov. Ale čo zajtra? Skončíš školu. Nájdeš si džob. Založíš si… pozri článok

Ak je Boh dobrý, prečo existuje zlo a utrpenie?

Otázka: Prečo Boh – ak je naozaj dobrý – strpí existenciu zla a utrpenia? Prečo s ním navždy neskoncuje? Naša odpoveď: Ťažko sa nájde niekto, kto by spochybňoval, že svet je plný strašného zla a utrpenia. Narážame naň… pozri článok

Ako môže byť jeden Boh v troch osobách?

Otázka: Môžete mi vysvetliť, čo je Božia Trojica? Je Boh jeden, alebo sú traja? Naša odpoveď: Všetci žijeme v trojrozmernom svete. Všetky hmotné predmety majú určitú dĺžku, šírku a hĺbku. Vezmi si napríklad takú knihu. Tiež má svoju… pozri článok

A čo všetko to zlo napáchané v mene Boha?

Otázka: Nediskreditujú kresťanstvo križiacke výpravy, inkvizícia, tridsaťročná vojna, pogromy na Židov, vojna v Severnom Írsku a podobné udalosti napáchané v mene Boha? Naša odpoveď: Pravdivosť určitého náboženstva alebo filozofie by sme nemali posudzovať podľa konania ľudí, ktorí sa… pozri článok

Prečo uctievať Boha, ktorý dopustí, aby sa diali hrozné veci?

  Otázka: „Prečo by som mal uctievať Boha, ktorý dopustí, aby sa diali hrozné veci – ako napríklad to, že niekto znásilní dieťa?“ Naša odpoveď: Mám blízku príbuznú, ktorú v detstve niekto znásilnil. Ver mi… dôverne poznám všetky prejavy toho, ako… pozri článok

Prečo Boh nedokáže cez zázrak, že existuje?

Otázka: Prečo Boh nevykoná nejaký jasný zázrak, aby všetkým dokázal, že existuje? Naša odpoveď: Mnohí by sme si priali silné, ba dokonca nezvratné dôkazy pre vieru v Boha. Áno, je množstvo faktických aj filozofických dôvodov, prečo veriť (pozri… pozri článok

Je Boh žena?

Otázka: Mohol by Boh byť ženou? Naša odpoveď: V prvom rade treba povedať, že Boh je duchovná bytosť a nemá fyzické ľudské vlastnosti – teda nie je ani mužom ani ženou vo fyzickom zmysle. Po druhé, všetky dôkazy… pozri článok

Ako môže milujúci Boh poslať ľudí do pekla?

Otázka: „Snažím sa pochopiť ako Boh, ktorý je láska, môže poslať ľudí do pekla. Aký zmysel má peklo?” Naša odpoveď: Treba zobrať do úvahy niekoľko vecí: (1) Boh dal všetkým ľuďom dostatok dôkazov, aby mohli spoznať, že existuje…. pozri článok

Prečo potrebujem Boha, ak chcem byť šťastný?

Otázka: Našiel som v živote šťastie. Prečo by som mal odvodzovať pocity naplnenia a šťastia z predstavy nejakej „božskej bytosti“? Naša odpoveď: Máš pravdu, spokojnosť v živote môžeme nájsť aj bez toho, aby sme k tomu potrebovali Boha…. pozri článok

Ako vieme, že Ježiš skutočne žil?

Otázka: „Existujú okrem Biblie aj iné historické záznamy, ktoré dokazujú, že Ježiš skutočne žil?“ Naša odpoveď: Áno. Cornelius Tacitus (55 – 120 n. l.) sa považuje za najväčšieho historika starovekého Ríma. O Nerovi napísal: „… potrestal najvyberanejšími trestami tých,… pozri článok

Nie je zlo a utrpenie potvrdením, že Boh o nás nemá záujem?

Otázka: „Ako dokážete veriť v Boha, keď je na svete toľko zla a je očividné, že Boh sa o svet nezaujíma?“ Naša odpoveď: To, že je vo svete toľko zla, vôbec nedokazuje, že sa oň Boh nezaujíma. Žijeme… pozri článok

Dostali sme sa sem čírou náhodou?

Otázka: „Prečo je nepravdepodobné, že sme sa tu ocitli kombináciou čírej náhody a času? Naozaj je Boh potrebný?“ Naša odpoveď: Je nemožné, aby z absolútne ničoho vzniklo niečo, bez ohľadu na to, koľko miliárd rokov bude proces trvať,… pozri článok