Skúmanie otázok o živote a Bohu

Práva žien

Ježiš presadzoval prístup k ženám a ich právam, ktorý bol v ostrom kontraste s kultúrou Blízkeho východu. Ježiš Kristus žil pred 2000 rokmi na území dnešného Izraela. Jeho pohľad na ženy bol úplne odlišný od vtedajšej i súčasnej… pozri článok